demo-attachment-1238-Mask-Group-39

Mobilná reklama

Čo je mobilná reklama?

Pojem mobilná reklama označuje akúkoľvek formu reklamy, ktorá sa objavuje na mobilných zariadeniach, ako sú smartphony a tablety. Spoločnosti inzerujú na týchto zariadeniach prostredníctvom textových reklám prostredníctvom SMS alebo prostredníctvom bannerových reklám, ktoré sa zobrazujú na mobilných webových stránkach. Možno ich nájsť aj prostredníctvom stiahnutých aplikácií vrátane mobilných hier.

Ako funguje mobilná reklama

Moderné technológie poskytli spotrebiteľom širšiu škálu možností, pokiaľ ide o spôsob konzumácie médií. Ľudia v skutočnosti trávia teraz viac času na svojich smartfónoch, tabletoch a iných mobilných zariadeniach ako sedením pred televízorom.1 Je to kvôli ľahkosti a nákladom na tieto zariadenia, nehovoriac o dostupnosti bezdrôtových pripojení umožňujúcich ľuďom klepnúť.

S cieľom udržať krok s meniacimi sa spotrebiteľskými zvykmi prispôsobili spoločnosti svoje reklamné kampane prijatím stratégií mobilnej reklamy. Je to preto, že šanca, že sa novým aj existujúcim zákazníkom zobrazí reklama prostredníctvom mobilného zariadenia, je väčšia ako šanca, ktorú by dosiahli prostredníctvom tradičných spôsobov. Pretože mobilné zariadenia majú zvyčajne menšie obrazovky ako počítače alebo notebooky, je táto forma digitálnej reklamy zvyčajne optimalizovaná pre malé displeje.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *